Progi rozwoju miasta

Skokowy rozwój miast – pokonywanie progów coraz trudniejszych i coraz bardziej kosztownych:
• progi fizyczne (bariery wodne, tereny górzyste)
• progi środowiskowe (nadmierne zanieczyszczenie gleby, powietrza)
• progi funkcjonalne (użytkowania terenów miasta, które nie odpowiadają aktualnym potrzebom)
• progi infrastrukturalne (niedostosowanie możliwości istniejącej infrastruktury technicznej do rosnących potrzeb – sieć komunikacyjna, wodociągowa).
Celem analizy progowej jest określenie możliwości przestrzennego rozwoju miasta przez: wskazanie ograniczeń progowych, ustalenie najkorzystniejszych wariantów rozwoju (np. wariantów w których koszty progowe przeliczane na jednego mieszkańca będą najniższe).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *