Planowanie przestrzenne w gospodarce rynkowej a rozwój gminy

Ze względu na funkcje, jakie planowanie przestrzenne spełnia w gospodarce rynkowej, jego minimalny zdefiniowany zakres musi być wpisany w narodowy system regulacji każdej gospodarki. Z tej właśnie przyczyny planowanie przestrzenne wymaga ustawowych rozstrzygnięć w zakresie niektórych treści i procedur jego przygotowania i uchwalania.  Potrzeba ta wynika z publicznego charakteru planowania przestrzennego oraz publicznych skutków jego wdrożenia. Skutki planowania przestrzennego mogą bowiem dotyczyć nie tylko wąskiej grupy społecznej, ale także wszystkich obywateli danego kraju, a nawet kontynentu i globu ziemskiego. Poziom gminny planowania przestrzennego:

  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy
  • Strategia rozwoju gminy

Planowanie przestrzenne powinno być środkiem aktywnej polityki przestrzennej gminy przez co pozwoli na rozwój gminy. Należy jednak pamiętać o konieczności planowania zrównoważonego i zintegrowanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *