PKB jako podstawowy miernik oceny poziomu życia – wady i zalety

Podstawowym miernikiem poziomu produkcji w gospodarce jest produkt krajowy brutto (PKB). Wzrost gospodarczy sprowadza się do zwiększenia wielkości produktu krajowego brutto w jednostce czasu (np. w skali roku), w porównaniu do jego wielkości z punktu wyjścia (np. z roku poprzedniego). Często wzrost gospodarczy definiuje się również w kategoriach zwiększenia PKB per capita, czyli średniej porcji bogactwa narodowego przypadającej na głowę statystycznego obywatela (należy tu pamiętać, że niezależnie od tego, które z tych dwóch pojęć zostaje przyjęte, ekonomiści podają odpowiednie wartości w tzw. ujęciu realnym – tzn. eliminując wpływ inflacji na zmiany dochodu narodowego. Dzięki temu wzrost cen nie zaburza obrazu zmian dochodu narodowego w kolejnych latach, a prezentowane dane dotyczące wzrostu gospodarczego opisują faktyczne zmiany poziomu produkcji dóbr i usług w gospodarce.)
Sam produkt krajowy brutto jest określany jako wartość dóbr i usług o charakterze finalnym, wyprodukowanych przez gospodarkę w ciągu roku.

Wady- Podstawowe wady PKB (PNB ma takie same wady): – nie ujmuje efektów pracy, które nie znalazły się w obiegu rynkowym (dóbr wytwarzanych na własne potrzeby), – nie ujmuje rezultatów gospodarki cieni (szarej i czarnej strefy), – nie ujmuje czasu wolnego, – nie ujmuje korzyści z bogactwa nabytego przez gosp. domowe, – ujmuje antydobra, które nie służą człowiekowi (broń, tytoń).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *