Pieniądz i jego funkcje

Pieniądz – powszechnie akceptowalny środek zwalniania z zobowiązań (każdy chce to mieć i akceptuje)

Cechy:

–   doskonała podzielność (ile jedna rzecz jest warta drugiej rzeczy)

–   trwały

–   łatwy w transporcie

–   jest najbardziej płynnym dobrem ze wszystkich (za pieniądz nabędziemy usługę i towar przy najniższych kosztach w porównaniu z innymi aktywami)

Funkcje:

Funkcja obiegowa

–   płatnicza – występuje wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z transferami

–   rozliczeniowa – wszędzie, gdzie jest bezpośrednia wymiana pieniądza na towar lub usługę

Funkcja tezauryzacji (zależy od cen towarów i usług)

–   polega ona a tym, że w pieniądzu możemy przechowywać pewną wartość tzn. że w pewnym okresie siła nabywcza pozostaje taka sama bądź zmienia się

–   siła nabywcza pieniądza jest to ilość towarów i usług jaką można nabyć za daną jednostkę pieniądza w określonym czasie (jest odwrotnie proporcjonalna do ceny SN=1/P)

Funkcja miernika wartości (ceny względne) – pieniądz służy do pomiaru cen i usług w porównaniu względnym lub bezwzględnym; najważniejsze są ceny względne; pieniądz jest wspólnym miernikiem dóbr i usług

Funkcja jednostki rozrachunkowej – pieniądz nie jest wyemitowany fizycznie i funkcjonuje tylko w rozliczeniu np. eki (UE), rubel transferowy (Rosja), specjalne prawa ciągnienia; dokonuje się w nich tylko transakcji

Zrzut ekranu 2013-07-25 o 01.36.24

Karty, czeki, weksle – to quasi pieniądze, parapieniądze, surogaty pieniężne, instrumenty i narzędzia za pomocą, których dysponujemy naszym pieniądzem bezgotówkowym (elektronicznym, bankowym).

Pieniądz bezgotówkowy w ścisłym wąskim znaczeniu to pieniądz zapisany na kontach bieżących.

Czy karta kredytowa jest pieniądzem? Uzasadnij. 

Karta kredytowa nie może być pieniądzem gdyż nie spełnia funkcji i cech pieniądza m.in. nie pełni funkcji tezauryzacji i nie jest np. powszechnie akceptowana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *