Ogólna charakterystyka modelu Harroda

MODEL R. HARRODA :
C+I=C+S
I=S – warunek zrównoważonego rozwoju (tyle można zainwestować, ile zaoszczędzimy)
I=O – oszczędności

Zrzut ekranu 2013-07-31 o 23.25.25

k – stopa kapitałochłonności związanej z przyrostem dochodu o jednostkę.

Wzrost będzie zrównoważony w skali makroekonomicznej, gdy tempo wzrostu jest wprost proporcjonalne do stopy oszczędzania i odwrotnie proporcjonalne do stopy kapitałochłonności. Harrod nawołuje do rozwoju poprzez oszczędzanie i stosowanie kapitałooszczędnych inwestycji, gdyż to zmniejsza koszt wytworzenia jednostki dochodu.

Zrzut ekranu 2013-07-31 o 23.26.20 – krańcowy współczynnik kapitałochłonności produkcji mierzony wielkością nakładu inwestycyjnego na jednostkę przyrostu dochodu narodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *