Odpowiedzialność prawna w zakresie ochrony środowiska

Rodzaje odpowiedzialności prawnej:

  • Karna
  • Cywilna
  • Administracyjna

Elementy odpowiedzialności:

  • podmiot  ponoszący odpowiedzialność- osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
  • zdarzenie lub stan rzeczy (najczęściej wywołany działaniem lub zaniechaniem podmiotu ponoszącego odpowiedzialność) podlegające ujemnej kwalifikacji normatywnej np. szkoda w środowisku lub samo zagrożenie jej powstania, albo tylko naruszenie wymagań ochrony środowiska,
  • zasada, na podstawie której przypisuje się to zdarzenie lub stan rzeczy podmiotowi  ponoszącemu odpowiedzialność np. zasada winy, zasada ryzyka, zasada bezprawności itd.
  • ujemne konsekwencje dotykające podmiot ponoszący odpowiedzialność (charakter osobisty lub majątkowy)

Funkcje odpowiedzialności w OŚ:

  • Prewencyjna- mająca na celu zapobiec powstaniu szkody w środowisku
  • Kompensacyjna- mająca na celu wyrównanie skutków szkody w środowisku
  • Represyjna- mająca na celu ukaranie podmiotu wyrządzającego szkodę w środowisku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *