Metody badań marketingowych

Metody badań marketingowych
Oparte na źródłach pierwotnych
– ankiety (ilościowe): pocztowa, prasowa, telefoniczna, internetowa, bezpośrednia
– wywiady (jakościowe): telefoniczne, osobiste, grupowe (fokusowe)
– panele (ilościowe) – grupy osób, które wypełniają ankiety itp. Pocztowy, bezpośredni, telefoniczny
– eksperymenty i testy (jakościowe): ślepe testy, test reklam, testy opakowań
– inne metody: obserwacje, metody eksperckie (delfickie), rejestracja i spis, degustacje i oceny próbek, pomiary fizjologiczne

Porównanie typów badań

Jakościowe Ilościowe
Zadanie: zrozumieć Zadanie: zmierzyć
Odpowiedzieć na pytanie: dlaczego? Odpowiedzieć na pytanie: ile?
Skupiają się na skojarzeniach, motywach, postawach Skupiają się na liczbach
Stosowane dla lepszego zrozumienia zachowań konsumentów Stosowane dla oszacowania rynku
Wyników nie można uogólniać Wyniki można uogólniać, przenosić na populację generalną
Prowadzone w małych grupach Prowadzone na dużych grupach

 
Kiedy pomocne są badania ilościowe?
– gdy szacujemy popyt na nowy produkt
– gdy badamy elastyczność cenową popytu
– gdy badamy poziom zadowolenia z produktu
– gdy charakteryzujemy segment nabywców danego produktu
– gdy badamy poziom znajomości marki
– gdy wybieramy nazwę produktu / logo firmy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *