Ekologiczne uwarunkowania wzrostu przedsiębiorstwa

Wszelka działalność gospodarcza odbywa się w określonym otoczeniu. Jednym ze składników tego otoczenia, którego rola systematycznie wzrasta jest środowisko naturalne.

Każde przedsiębiorstwo, nie tylko produkcyjne, wchodzi w rozliczne interakcje z tym środowiskiem. Oczywiście nie wszystkie działania podejmowane przez przedsiębiorstwa są dla natury szkodliwe, prawdą jest jednak, że stanowią one zdecydowaną większość.

Należy również powiedzieć, że siła i charakter oddziaływania na środowisko naturalne zależy od charakteru działalności danego przedsiębiorstwa i strategii jaką realizuje.

Rozwój przedsiębiorstw jest ograniczany przez 3 rodzaje barier:

bariery biologiczne (immanentne cechy danego środowiska, np. ciężko się rozwijać na biegunie południowym, chociaż ziemia tania),

bariery zasobowe (wyczerpywanie się złóż pewnych zasobów, ale także brak dostatecznej ilości wody dla rolnictwa, przemysłu np. papierniczego),

bariery przestrzenne (ciężko jest rozbudowywać zakład, gdy mamy dookoła Park Narodowy).

Rozwój przedsiębiorstw, szczególnie produkcyjnych, ale także usługowych powoduje zwykle wzrost ilości odpadów, co także może w znacznym stopniu ten rozwój ograniczać, ze względu na lokalne ograniczenia (np. brak właściwego wysypiska śmieci, gotowego do przyjęcia określonych odpadów).

Firmy mogą przyjąć jedną z 4 strategii postępowania wobec środowiska:

PASYWNA – przestrzeganie obowiązujących przepisów ochrony środowiska, aby uniknąć kar lub nie stracić dobrego wizerunku,

OFENSYWNA – robi się wszystko, aby poprawić procesy produkcyjne (innowacje techniczne i technologiczne), co w konsekwencji ma doprowadzić do zmniejszenia presji na środowisko, (podnoszenie świadomości ekologicznej załogi)

INNOWACYJNA – poszukuje się i tworzy NOWE technologie, konstrukcje, produkty dostosowane do wymogów ochrony środowiska (budowanie obiegów zamkniętych, maksymalizuje recykling), cel: RADYKALNA poprawa relacji firma – środowisko,

DEFENSYWNA – wycofywanie z rynku wyrobów szkodliwych dla środowiska i z technologii szkodzących środowisku.

Pamiętaj nadmierne szkodzenie środowisku może wykończyć twoich klientów, co pogrzebie twój dalszy rozwój.

Ważne jest również wdrażanie norm np. ISO serii 14000 i innych, ekoetykietowanie produktów i ogólnie tworzenie wizerunku przedsiębiorstwa nastawionego proekologicznie i dbającego o środowisko (ptaszki, kwiatki i …)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *