Kategorie

Archiwum

Elektroniczny Handel – B2C oraz B2B

0

Handel elektroniczny to handel prowadzony przez sieć Realizacja handlowych procesów biznesowych przez sieć: – usługi informacyjne – usługi komunikacyjne – usługi transakcyjne Elektroniczny handel to: – zarówno cyfrowe jak i fizyczne produkty – zarówno informacyjne jak i materialne usługi Handel Więcej ›

Categories

Rola technologii informatycznych w realizowaniu zadań samorządu terytorialnego

0

Poniżej zostało przedstawione sposoby wykorzystania technologii informatycznych przez samorząd terytorialny. Jest to jedynie model docelowy, pożądany do którego powinna dążyć każda jednostka samorządu terytorialnego. Model docelowy: • Urząd gminy korzysta z szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz wykorzystuje pocztę elektroniczną do Więcej ›

Charakterystyka ekonomiczna produktów i usług cyfrowych

0

Informacja Informacja przedmiotem handlu – niematerialny produkt cyfrowy Informacja przedmiotem usługi –niematerialna usługa informacyjna Elektroniczny biznes Zastosowanie: niematerialnego produktu cyfrowego niematerialnej usługi informacyjnej do realizacji procesów biznesowych Produkt cyfrowy (informacja zapisana cyfrowa będąca przedmiotem handlu) Dokument, pieniądz, utwór autorski, oprogramowanie Więcej ›

Categories

Charakterystyka komputerowych pakietów statystycznych

0

Funkcje statystyczne w istotnym stopniu wykorzystywane są w różnych programach komputerowych. Przykładem może być tutaj arkusz kalkulacyjny Excel. Wybór arkusza kalkulacyjnego jako narzędzia prezentacji metod statystycznych jest podyktowany wieloma względami. Znajomość arkuszy kalkulacyjnych jest coraz powszechniejsza ze względu na ich Więcej ›