Kategorie

Archiwum

Podejmowanie decyzji przy wielości kryteriów

0

Optymalizacja wielocelowa to dział badań operacyjnych, zajmujący się wyznaczeniem optymalnej decyzji w przypadku, gdy występuje więcej niż jedno kryterium oceny. Wielocelowe zadanie decyzyjne (WZD) można zapisać w następującej postaci: gdzie: x – dowolne rozwiązanie (decyzja) fk(x) – funkcja celu związana Więcej ›