Kategorie

Archiwum

Modele struktur organizacyjnych przedsiębiorstw

0

Strukturę organizacyjną można zdefiniować, jako układ i wzajemne zależności pomiędzy częściami składowymi oraz stanowiskami przedsiębiorstwa. Struktura organizacyjna określa podział pracy i pokazuje powiązania miedzy różnymi funkcjami i czynnościami, w pewnym sensie również na stopień specjalizacji pracy. Opisuje również strukturę hierarchii Więcej ›

Categories