Kategorie

Archiwum

Aktywność państwa i sektora prywatnego w rozwoju infrastruktury

0

W literaturze podaje się kilka powodów istotnej roli państwa w infrastrukturze. Jednym z nich jest tak zwana zawodność rynku (np. monopol naturalny – jest to sytuacja istniejąca na rynku dóbr i usług gdzie istnieje tylko jeden przedsiębiorca wytwarzający dane dobro Więcej ›