Charakterystyka komputerowych pakietów statystycznych

Funkcje statystyczne w istotnym stopniu wykorzystywane są w różnych programach komputerowych. Przykładem może być tutaj arkusz kalkulacyjny Excel. Wybór arkusza kalkulacyjnego jako narzędzia prezentacji metod statystycznych jest podyktowany wieloma względami. Znajomość arkuszy kalkulacyjnych jest coraz powszechniejsza ze względu na ich uniwersalność zastosowań. Każda nowsza wersja Lotusa, Quattro czy Excela ma coraz więcej i coraz bardziej rozbudowane funkcje statystyczne. Arkusze kalkulacyjne mogą zastąpić w wielu przypadkach specjalistyczne pakiety statystyczne. Arkusz kalkulacyjny umożliwia także prezentację metod statystycznych w sposób tradycyjny, za pomocą rozbudowanej tablicy roboczej, z ukazaniem etapów obliczeń. Tej właściwości nie mają profesjonalne pakiety statystyczne. Dużym udogodnieniem dla użytkujących arkusz kalkulacyjny do analizy statystycznej jest system funkcji, między innymi matematycznych i statystycznych, oraz opcja Analiza Danych. Funkcje statystyczne umożliwiają szybkie znajdowanie wielkości najczęściej charakteryzujących rozkłady empiryczne (średnia, wariancja, odchylenie standardowe, częstość itd.) Bardzo duże znaczenie mają także wbudowane w arkusze kalkulacyjne najczęściej wykorzystywane rozkłady teoretyczne: dwumianowy, Poissona, normalny, t- studenta. Opcja Analiza danych, może w wielu przypadkach zastąpić profesjonalny pakiet statystyczny. Dzięki niej można m.in. dokonać analizy wariancji, korelacji, regresji, testy statystyczne oraz statystykę opisową. Znaczenie komputerowych pakietów statystycznych odgrywa istotną rolę szczególnie w rozbudowanych firmach przy przeprowadzaniu różnych analiz statystycznych. Wówczas korzysta się z taki fachowych pakietów statystycznych jak Statistica. Statistica to wysokiej jakości system do analizy danych, graficznej prezentacji i zarządzania danymi, dla korporacji i pojedynczych analityków. Jest to szeroki wybór najbardziej zaawansowanych metod spośród wszystkich dostępnych na rynku narzędzi do modelowania i prognozowania, z automatyzacją wyboru modeli i interaktywnymi narzędziami wizualizacji. Dodatkowo korzysta się również z tzw. Systemów korporacyjnych czyli zintegrowanych systemów analitycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *